متخصص کلیه و مجاری ادرار

2015-06-18 22:58

متخصص کلیه و مجاری ادراری

 

 

 

 

دکتر سعید علوی

Dr. Saeid Alavi

Brünner Str. 19, 1210 Wien

012714994

 

 

 

دکتر مهرداد داوودی

1160 WIEN
Dr. Mehrdad Davoudi
FA für Urologie Andrologie
Ottakringer Str.151/1/3, A-1160 Wien

 

 

 

 

دکترکوروش خسروی

Dr. Kourosh Khosravi

Tel.: 01/202 51 51

 

 

 


پروفسور بابک جوان امیرخیزی

Dommayergasse 2, 1130 Wien

018778060

 

 

 

 

دکتریاس رزم آرا

Graz

privat

 

 

 

دکترشاهرخ شریعت

Prof. Dr. Shahrokh Shariat

Pötzleinsdorfer Str. 62

014706144

 

 

 

دکترآناهیتا حریری

Dr. Annahita Hariri

Hietzinger Hauptstraße 66 / Top 5, 1130 Wien